วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

4.Answer 5 question on page 94

(1)จงอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม
-กระบวนการใช้ภาษาคอมเพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูลกำหนดขั้นตอนเพื่อใช้แก้ไขปัญหาไว้
-ขั้นตอนการพัฒนา
1)วิเคราะห์ปัญหา กำหนดสาเหตุของปัญหา ความต้องการของระบบควรต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ ในการแก้ปัญหาดังนี้
1.ความเป็นไปได้ทางเทคนิค
2.ความเป็นไปได้ด้านบุคลากร
3.ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์
2)การออกแบบโปรแกรมอาศัยเครื่องมือต่างๆเพื่อให้การออกแบบเป็นมาตรฐาน
3)การเขียนโปรแกรมการออกแบบโปรแกรมด้วยแผนผังหรือรหัสจำลองมาแปลงเป็นคำสั่งของโปรแกรม
4)การทดสอบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานและภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
5)การจัดทำเอกสารประกอบการเตรียมเอกสารอธิบายโปรแกรมมีความสำคัญและควรทำอย่างต่อเนื่องหลังจากพัฒนาแล้ว
(2)ภาษาคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมมีภาษาใดบ้างจงอธิบาย
ภาษาเบสิก ภาษาซี ภาษาปาสกาล ภาษาจาว่า
(3)จงอธิบายขั้นตอนการเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วยโปรแกรม
Microsoft Visual Studio
Start > Programs > Microsoft Visual Studio 2008 > new project > Visual C > Windows Forms Application
(4)การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ป มีลักษณะอย่างไร
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ปมีลักษณะโครงสร้างดังแบบนี้using System;


               namespace myProgram

             { 
                   class Program
                 {
                         static void Main(string[] args)
                       {
                                   Console.WriteLine("Hello World");
                                   Console.ReadKey();
                        }
                   }
                
}

(5)เมื่อได้ออกแบบโปรแกรมที่ต้องการแล้วจะเริ่มสร้างโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ปจะต้องมีขั้นตอนในการสร้างโปรแกรมอย่างไร
-1.วิธีการเรียกใช้โปรแกรม Visual C#
โปรแกรมMicrosoft Visual C# 2010 Express เป็นชุดโปรแกรมที่บริษัทไมโครซอฟต์อนุญาตให้ดาวน์โหลดติดตั้งได้ฟรี เพราะเวอร์ชัน Express เป็นชุดที่ใช้ในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น จึงไม่ติดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้ง และทดลองใช้เขียนโปรแกรมได้เองที่บ้าน
เมื่อเข้าสู่โปรแกรมC# นักเรียนจะพบหน้าต่าง Start Page ดังรูปต่อไปนี้
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->
การเขียนโปรแกรมจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างโปรเจ็ค (Project) เสียก่อน โดยการคลิกที่ลิงค์ New Project ดังรูป หรือคลิกที่เมนู File แล้วเลือก New Project ก็ได้
จากนั้นโปรแกรมจะเปิดหน้าต่างNew Project ขึ้นมาให้เลือกรูปแบบของโปรแกรมที่ต้องการ ให้นักเรียนเลือก Console Application แล้วคลิกตกลง
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->
จากนั้นนักเรียนจะได้ Project และไฟล์ที่ใช้ในการเขียนรหัสคำสั่งชื่อ Program.cs โดยไฟล์นี้โปรแกรม C# จะสร้างรหัสโปรแกรมมาให้ส่วนหนึ่ง ดังรูป เพื่อช่วยให้เราเขียนโปรแกรมได้เร็วขึ้น
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->
ดลองเขียนโปรแกรมดังตัวอย่างต่อไปนี้
using System;      
namespace myProgram
{               class Program          {              static void Main(string[] args)                      
    {                 Console.WriteLine("Hello World");                            
                 Console.ReadKey();          }          }           }

เมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้ว นักเรียนกดแป้น F5 บนแป้นพิมพ์ เพื่อดู  ผลลัพธ์ของโปรแกรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น